Find our prices on our regular menu board - click here

We put Oregano on all our Pizzas - even our sauce contains some. Oregano may contain traces of: gluten, soy, nuts, cellery, mustard, sulphites or/and sesam

We put Mozzarella cheese on top: cheese is made of milk

Our dough is made of wheat, wheat may contain traces of sesam

the tomato sauce may contain sulphites

Tuna is a fish

other toppings may contain some of the beneth discribed allergenes.

if you have further questions, don't hesitate to ask our staff

All ons Pizza'n enthalen Gluten, den Kéis gett aus Mellech hiergestallt. An der Fabrik wou onsen Oregano hierkennt, gett ennert anerem och mat 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 geschafft. Thon as en Fesch. De Weess deen mir benotzen kennt aus enger Millen, kann Spueren vun Sesam enthalen. Fals Dir weider Froen zu den Allergènen hues, zéckt net an frot een vun onsem Personal, mir hellefen gaeren weider.

 

1. Gluten 2. Krustentiere/crustaceans 3. Éer/eggs 4. Fësch/fish 5.Kakuetten/Peanuts 6. Soja/soy 7. Mëllëch/milk

8. Nëss/nuts 9. Zelleri/celery 10. Moschtert/mustard 11. Sesam 12. Sulfit/sulphites (sulfur dioxide) 13. Lupin/lupine 14. Weichtiere/molluscs

- all our prices are VAT

- op all Praisser as TVA drop