Join the Crew

Allrounder(in) gesicht

Commanden unhuelen/organiseieren,
Kichenarbescht an Pizza ausliwweren

16-20St/Woch


Scheckt den CV op pizzaguy.luyahoo.com
oder kommt einfach bis laanscht

Mir fréen ons op dech